Üldtingimused

ÜLDSÄTTED


Triatloniakadeemia.ee veebilehe (edaspidi Veebipood) omanik on MTÜ Sportlik Eesti (registrikood 80392994), asukohaga Sepa 24c, Tartu 51013, telefon +372 5561 6690, e-post: info@triatloniakadeemia.ee.


Käesolevad üldtingimused (Üldtingimused) kehtivad Veebipoest kaupade ja teenuste ostmisel.


Üldtingimustes eristame Kliente (juriidiline ja füüsiline isik) ja Tarbijaid (füüsiline isik) tulenevalt erinevate seadustega neile antud ostjate õigustest.


Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipoe vahendusel ostetud toodete või teenuste käsitlemisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.


Veebipood võib muuta Üldtingimusi ning toodete ta teenuste hindasid tulenevalt turu muutustest ja parema teeninduse vajadusest. Muudatused kajastuvad Veebipoe veebilehel. Ostutehingule rakendatakse ostu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.KAUBA/TEENUSE HIND JA KIRJELDUSED


Veebipoes müüdavate toodete ja teenuste hinnad (edaspidi koos nimetatult ka Toode/Tooted) on märgitud Toodete juurde. Veebipoes toodud hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu. Hinnale lisandub tasu toote kättetoimetamise eest. Toote kättetoimetamise tasu sõltub Kliendi asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Kliendile tellimuse vormistamisel.


Toodete müügilehel on Toodet kirjeldav üldinfo. Samuti võib Toodete lehel olla spetsifikatsioon, teiste kasutajate arvamused ja kasulikud nõuanded Toodete kasutamiseks.

 


TELLIMUSE TEGEMINE


Klient valib Veebipoes Toote ja lisab selle Ostukorvi.


Ostutellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil sisestada küsitud andmed. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.


Veebipood hakkab tellimust täitma peale Kliendi sooritatud makse laekumist.


Kui mingil põhjusel selgub, et Veebipood ei saa tellimust täielikult või osaliselt täita, siis võtame Kliendiga ühendust edasisteks tegevuste kooskõlastamiseks. Kokkuleppel Kliendiga kas tühistame tellimuse või täidame tellimuse osaliselt.


Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba või teenuse lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 


MAKSEVÕIMALUSED


E-poes sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.


Tellimuste eest saab tasuda erinevate pangalinkidega (nt Swedbank, SEB, Nordea, Danske, Krediidipank, LHV Pank), Inbank „maksa osades“ makseviisina.


Pangalingiga toimub väljaspool Veebipoodi turvalises Inbank AS.


Veebipoel puudub ligipääs Kliendi panga- ja krediitkaardi andmetele.


Peale Toote eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel ostutellimuse kinnitus.TOODETE KOHALETOIMETAMINE


Veebipood toimetab ostetud Toote(d) kohale Eesti Vabariigi piires.


Kauba saatmiskulud kannab Klient ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Kliendi määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.

 


TOOTE TAGASTAMINE VÕI VÄLJA VAHETAMINE


Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul, saates Veebipoele taganemisavaldusega e-kirja. Taganemisõigus ei kohaldu, kui kliendiks on juriidiline isik.


Taganemisavalduse kättesaamist kinnitame tagasi saadetava e-kirjaga.


Tarbijal tuleb Toode Veebipoele tagastada 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamise päevas.


Toote tagastamise tingimustega on võimalik tutvuda kodulehel: https://sportland.ee/e-poe-uldsatted


14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud Toodet kasutada muul viisil kui on vajalik selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud toodete testimiseks füüsilises poes. Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata ning komplektne Toode, millel on alles kõik originaaletiketid, originaalpakend ja muud saadetisega kaasas olnud dokumendid. Tagastatav toode peab näima kui uus toode. Tagastatavale tellimusele peab olema lisatud ka Tarbijale väljastatud arve.

Kui Toodet on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus keelduda kauba tagasi ostmisest või alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamise kulud kannab Tarbija, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Kui Tarbija soovib Toodet vahetada või asendada, siis tuleb Tarbijal esitada e-posti teel taganemisavalduse ning saata Toode Veebipoele tagasi. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul Toote(d) üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava Toote kättesaamisel Tarbijale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Tarbija on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui Tarbija on valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Kliendilt tagasi Toode, kui Toote hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla Toote turuhinna.

Tarbijal on võimalik Toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud Toote suurus ei sobinud. Toodet võib eelneval kokkuleppel välja vahetada ka Veebipoe asukohas, või toimetades Toote Veebipoe aadressile.

Toote vahetamise või asendamise korral kannab Tarbija kõik Toote tagastamisega seotud otsesed kulud (nt Veebipoele kohaletoimetamise tasu). Asendatud või vahetatud Toote saadab Veebipood Tarbijale tasuta.

Vahetusõigus kehtib ühe korra tehingu kohta. Vahetatud Toodet ei saa teistkordselt vahetada.

Kui Veebipoele tagastatud Toodet ei ole võimalik välja vahetada (nt Tarbija soovitud suuruse puudumise tõttu), siis võtab Veebipood Tarbijaga ühendust ja pakub lahenduse kas alternatiivse Toote soovituse või raha tagastamise näol.TARBIJA PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE


Veebipood vastutab Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Kliendile. Veebipood vastutab

Tarbijale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba Toote üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul Toote üleandmisest Tarbijale eeldatakse, et puudus oli olemas juba Toote üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@triatloniakadeemia.ee või helistada telefonil +372 5561 6690.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast Toote üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud Tootel on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega Toote. Kui Toodet ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab

Veebipood Kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab Tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Kliendi ja Veebipoe vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus esitada avaldus vaidluse lahendamiseks Maakohtule.

Tarbijal on kohtusse pöördumise asemel õigus esitada avaldus vaidluse lahendamiseks ka vaidluste kohtuvälisele üksusele Tarbijavaidluste komisjoni.