Järva-Jaani triatlon

6. JUUNI 2021

JÄRVA JAANI JÄRV JA SELLE ÜMBRUS

 

Võistluse korraldaja: MTÜ Sportlik Eesti
www.trismile.ee info@trismile.ee

Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson
Tel: +372 53338272, E-mail: ain@trismile.ee

Peakohtunik: Maret Mets
Tel: +372 525 9335, E-mail: maret@trismile.ee 

 

 

REGISTREERI KOHE

DISTANTSID

   

1. START: 0,375 km ujumist, 10 km ratast, 2,5 km jooksu (noored B, noored A, harrastajad)

2. START: 0,15 km ujumist, 4 km ratast, 1,2 km jooksu (lapsed C, D, E)

3. START: 0,75 km ujumist, 20 km ratast, 5,2 km jooksu (juuniorid, N/M 20 – 80+)


Järva-Jaani triatloni raames toimub Eesti karikavõistluste teine etapp kõikidele vanuseklassidele (välja arvatud harrastajad).

 

ETL KARIKASARJA ÜLDJUHEND
   

 

 

AJAKAVA

 

 

Pühapäev, 6. juuni
08:00 Võistluskeskus on avatud
09:00 1. start: stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine
10:00 2. start: stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine

 

 

 

 

Võistluslitsents

Järva-Jaani triatlonil on Eesti Triatloni Liidu litsents kohustuslik kõigile võistlejatele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, millega tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal, osalemisvõimalus karikaetapil ja karikasarja punktiarvestus.

Kehtiva hooajalitsentsi puudumisel on võimalik osta ühepäevane litsents Eesti Triatloni Liidult võistluskeskusest.

Lähem info litsentside kohta Eesti Triatloni Liidult info@triatlon.ee.

 

Vanusepiirangud

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid. Alaealistel on vajalik lapsevanema/eestkostja nõusolek.

 

Vanuseklassid

Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

 

1. start 0,375/10/2,5

Noored B: sündinud 2006-2007

Noored A: sündinud 2004-2005

Harrastajad: sündinud 2001 ja varem

 

2. start 0,15/4/1,2

Lapsed E: sündinud 2012-2013

Lapsed D: sündinud 2010-2011

Lapsed C: sündinud 2008-2009

 

3. start 0,75/20/5,2

Juuniorid: sündinud 2002-2003

N/M 20-24: sündinud 1997–2001
N/M 25-29: sündinud 1992–1996
N/M 30-34: sündinud 1987–1991
N/M 35-39: sündinud 1982–1986
N/M 40-44: sündinud 1977-1981
N/M 45-49: sündinud 1972-1976
N/M 50-54: sündinud 1967-1971
N/M 55-59: sündinud 1962-1966
N/M 60-64: sündinud 1957-1961
N/M 65-69: sündinud 1952-1956
N/M 70-74: sündinud 1947-1951
N/M 75-79: sündinud 1942-1946
N/M 80+ : sündinud 1941 ja varem

 

Registreerimine ja osavõtumaksud

Järva-Jaani triatlonile saab registreerida internetis www.trismile.ee kuni 2. juunini 2021. Kohapeal registreerimine, ümberregistreerimine (10 eurot) ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses ajakavas märgitud aegadel. Kõikidele distantsidele väljastatakse stardimaterjale kuni 15 min enne vastava stardi vahetusala sulgemist. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. Võistlejad peavad omama kehtivat triatloni litsentsi või ostma ühepäevase litsentsi Eesti Triatloni Liidult.

 

Osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja) on kohustatud registreerimisel nõustuma võistluse üldtingimuste ja vastutuse kokkuleppega. Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks. Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtumaksu ei tagastata.

 

Järva-Jaani triatloni osavõtumaks sisaldab:

 

  • professionaalset korraldust MTÜ Sportlik Eesti poolt
  • finišeerija medalit kõikides startides
  • diplomit (elektrooniliselt allalaaditav)

 

Järva-Jaani Triatlon

Kuni 14.03.2021

15.03.-09.05.2021

10.05.-2.06.2021

Kohapeal

1. start

(0,375+10+2,5)

25 EUR

30 EUR

35 EUR

45 EUR

2. start

(0,15+4+1,2)

5 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

3. start (0,75+20+5,2)

45 EUR

55 EUR

65 EUR

85 EUR

Juuniorid

30 EUR

30 EUR

30 EUR

85 EUR

Noored B,

noored A

20 EUR

20 EUR

20 EUR

45 EUR

 

 

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtumaksu arvutamisel.

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest ning nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 

Võistlusreeglid

Võistlustel kehtivad World Triathlon reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit). Registreerimisega aktsepteerib võistleja World Triathlon reegleid ja võistleja meelespead. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad. Osaleja järgib Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid.

Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena.

 

Infokoosolekud

Järva-Jaani Triatloni infokoosolekud toimuvad 10 min enne vastavat starti stardialas.

 

Tuulessõit

Tuulessõit on on lubatud kõikides startides. Tuulessõiduga võistlustel on lubatud sõita naistel ainult naiste ja meestel ainult meeste tuules. 

1. ja 3. stardis on jalgratastele järgmised piirangud: 

Lubatud on kasutada ainult traditsioonilisi lenksemille juhtrauad on korgitud. 
Tempolenksude kasutamine ei ole lubatud. 
Ketasrattad ning lenksu küljes olevad joogipudelid ei ole lubatud. 
Jooksud peavad olema vähemalt 12 kodaraga ja mõlemal jooksul peab olema pidur.

NB! Ratta vastavust reeglitele kontrollitakse varustuse toomisel vahetusalasse. 

 

Võistluse kohtunikud

Eesti Triatloni Liit ja MTÜ Sportlik Eesti

 

Võistluse vahekohus

Igal võistlusel on moodustatud 3-liikmeline protestikomisjon. 

Protest, mis puudutab teist võistlejat, varustust või kohtunikku, tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist. 

Protest, mis vaidlustab ajavõttu ja tulemust, tuleb esitada hiljemalt 24h peale mitteametlike tulemuste avaldamist. 

Protest, mis puudutab peakohtuniku otsust, tuleb esitada:  

  1. a) peakohtunikule hiljemalt 48h peale võistluse lõppu;
  2. b) ETL tehnilisele toimkonnale, kui võistluse lõpust on möödas rohkem kui 48h. Mõlemal juhul menetleb protesti ETL tehniline toimkond.
  1. a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 €, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

Võistlusrajad

Ujumine

Kõik stardid toimuvad kaldalt ühisstardina. Ujumine toimub Järva-Jaani järves. Ujumiskalipso on soovituslik, kuid võistlemine kalipsodes on keelatud, kui veetemperatuur on võistluspäeval 1 h enne starti 22,0°C või rohkem.

 

Ratas

Rattarada kulgeb Järva-Jaani alevis ja ümbritsevatel teedel. 

 

Jooks

Rattarada kulgeb Järva-Jaani alevis ja ümbritsevatel teedel.  

 

Vahetusala

Vahetusala asub Järva-Jaani järve kaldal. Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad.

NB! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata võistlejaga kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi). Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

 

Vahetusala turvalisus

Vahetusala on piiratud aiaga. Peale võistlust peab võistleja varustusele järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse registratuuri. Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

 

Toitlustamine

3. stardi jooksudistantsil pakutakse võistlejatele vett ja isotoonilisi jooke.

Kõikidel võistlustel pakutakse finišis vett.

 

Ajavõtt

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (70 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti lõpuaega.

 

Ajalimiidid

1. start (noored B, noored A, harrastajad)
Ujumine + ratas + jooks: 1h 10min

2. start (lapsed C, D, E)

Ujumine + ratas + jooks: 35min

3. start (juuniorid, N/M 20 – 80+)

Ujumine + ratas + jooks: 2h

 

Autasustamine

Esemelised auhinnad võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditavad) kõigile lõpetanutele. Auhinna saamiseks on kohustuslik osaleda autasustamisel. Juhul, kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

Meditsiiniline abi

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

 

Kaotatud ja leitud asjad

Leitud asjad kogutakse võistluspäevadel kokku võistluse registratuuri. Pärast võistlust palun saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@trismile.ee. Korraldaja hoiustab leitud asju 7 päeva peale võistluse lõppu.

 

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel

Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus.