Ostukorv ( )

Rummu Triatlon

Rummu triatloni juhend

 

Toimumise aeg: 25. juuli 2021

Toimumiskoht: Rummu karjäär ja selle ümbrus

Võistluse korraldajad: MTÜ Sportlik Eesti

www.trismile.ee info@trismile.ee

Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee

Peakohtunik: Maret Mets, tel: +372 525 9335, e-mail: maret@trismile.ee

 

Meie head toetajad: 

 

REGISTREERI KOHE

 

Distantsid

1. start:

0,375 km ujumist, 10 km ratast, 2,5 km jooksu (noored A ja B, harrastajad)

2. start:

0,15 km ujumist, 4 km ratast, 1 km jooksu (lapsed C, D, E)

3. start:

1,5 km ujumist, 40 km ratast, 10 km jooksu (N/M 20 – 80+, võistkonnad)

 

Rummu triatlon on Eesti karikavõistluste seitsmes etapp kõikidele vanuseklassidele (välja arvatud harrastajad).

Eesti Triatloni Liidu karikasarja üldjuhend 2021 

Ajakava

NB! Stardiprotseduurid täpsustatakse hiljemalt 2 nädalat enne võistlust

 

Pühapäev, 25. juuli

8.00

Võistluskeskus on avatud.

8.00-13.30

Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine

8.45-9.30

Vahetusala avatud 1. start

10.00

1. START (mehed A ja B, juuniorid, harrastajad)

10.05

1. START (naised A ja B, juuniorid, harrastajad)

10.50-11.10

Vahetusala avatud 1. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks

11.15-11.45

Vahetusala avatud 2. start.

12.00

2. START (poisid C, D, E)

12.05

2. START (tüdrukud C, D, E)

12.25-12.55

Vahetusala avatud 2. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks

13.00

Autasustamine 1. ja 2. start

13.00-13.45

Vahetusala avatud 3. start

14.00

3. START (eliit naised)

14.01

3. START (eliit mehed)

14.04

3. START (N/M 20-80+)

14.08

3. START (võistkonnad)

16.45-18.15

Vahetusala avatud 3. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks

18.15

Autasustamine 3. start

 

Võistluslitsents

Rummu triatlonil on Eesti Triatloni Liidu litsents kohustuslik kõigile individuaalvõistlejatele ja võistkondade ratturitele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, millega tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal, osalemisvõimalus Eesti Meistrivõistlustel ja karikasarja punktiarvestus.

Kehtiva hooajalitsentsi puudumisel on võimalik osta ühepäevane litsents Eesti Triatloni Liidult võistluskeskusest.

Lähem info litsentside kohta Eesti Triatloni Liidult info@triatlon.ee.

 

Vanusepiirangud

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid. Alaealistel on vajalik lapsevanema/eestkostja nõusolek.

 

Vanuseklassid

Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

1. start 0,375/10/2,5


Noored B: sündinud 2006-2007
Noored A: sündinud 2004-2005
Juuniorid: sündinud 2002-2003
Harrastajad: sündinud 2001 ja varem


2. start 0,15/4/1


Lapsed E: sündinud 2012-2013
Lapsed D: sündinud 2010-2011
Lapsed C: sündinud 2008-2009


3. start 1,5/40/10


N/M 20-24: sündinud 1997–2001
N/M 25-29: sündinud 1992–1996
N/M 30-34: sündinud 1987–1991
N/M 35-39: sündinud 1982–1986
N/M 40-44: sündinud 1977-1981
N/M 45-49: sündinud 1972-1976
N/M 50-54: sündinud 1967-1971
N/M 55-59: sündinud 1962-1966
N/M 60-64: sündinud 1957-1961
N/M 65-69: sündinud 1952-1956
N/M 70-74: sündinud 1947-1951
N/M 75-79: sündinud 1942-1946
N/M 80+ : sündinud 1941 ja varem


Võistkonnad: meeskonnad, naiskonnad, segavõistkonnad

 

Registreerimine ja osavõtumaksud

Rummu triatlonile saab registreerida internetis www.trismile.ee kuni 21. juulini 2021. Kohapeal registreerimine, ümberregistreerimine (10 eurot) ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses ajakavas märgitud aegadel. Kõikidele distantsidele väljastatakse stardimaterjale kuni 15 min enne vahetusala sulgemist. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. Võistlejad peavad omama kehtivat triatloni litsentsi või ostma ühepäevase litsentsi Eesti Triatloni Liidult.

 

Osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja) on kohustatud registreerimisel nõustuma võistluse üldtingimuste ja vastutuse kokkuleppega. Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks. Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtumaksu ei tagastata.

 

Rummu triatloni osavõtumaks sisaldab:

 

  • professionaalset korraldust MTÜ Sportlik Eesti poolt
  • finišeerija medalit kõikides startides
  • diplomit (elektrooniliselt allalaaditav)

 

Valga Triatlon

Kuni

14.03.2021

15.03.-30.05.2021

31.05.-21.07.2021

Kohapeal

1. start (0,375+10+2,5)

25 EUR

30 EUR

35 EUR

45 EUR

2. start (0,15+4+1)

5 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

3. start (1,5+40+10)

55 EUR

65 EUR

75 EUR

95 EUR

3. start (1,5+40+10) VÕISTKONNAD

90 EUR

100 EUR

110 EUR

130 EUR

Noored A ja B, Juuniorid

20

20

20

45

 

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtumaksu arvutamisel.

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest ning nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 

Võistlusreeglid

Võistlustel kehtivad World Triathlon-i reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit). Registreerimisega aktsepteerib võistleja World Triathlon-i reegleid ja võistleja meelespead. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad. Osaleja järgib Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid.

Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena.

 

Infokoosolekud

Rummu Triatloni infokoosolekud toimuvad 10 min enne vastavat starti stardialas.

 

Tuulessõit

Tuulessõit on lubatud 1. ja 2. stardis. Tuulessõiduga võistlustel on lubatud sõita naistel naiste ja meestel meeste tuules. 

1. stardis on jalgratastele järgmised piirangud: 

Lubatud on kasutada ainult traditsioonilisi lenksemille juhtrauad on korgitud. 
Tempolenksude kasutamine ei ole lubatud. 
Ketasrattad ning lenksu küljes olevad joogipudelid ei ole lubatud. 
Jooksud peavad olema vähemalt 12 kodaraga ja mõlemal jooksul peab olema pidur.

NB! Ratta vastavust reeglitele kontrollitakse varustuse toomisel vahetusalasse. 

 

Tuulessõit on keelatud 3. stardis. 

Tuulessõidutsoon võistlejate vahel on 10 m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa ajalise karistuse (3. stardis 2 min), mis tuleb rattaraja karistusalas ära kanda. Teistkordne tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise. 

 

Võistluse kohtunikud

Eesti Triatloni Liit ja MTÜ Sportlik Eesti

 

Võistluse vahekohus

Protestid lahendab võistluse vahekohus, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni Liidu esindajast ja peakohtunikust. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.

Protest, mis puudutab teist võistlejat või varustust, tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist. Tulemusi võib vaidlustada hiljemalt 24h peale mitteametlike tulemuste avaldamist.

Protest, mis puudutab peakohtuniku otsust, tuleb esitada:  

  1. a) peakohtunikule hiljemalt 48h peale võistluse lõppu;
  2. b) ETL tehnilisele toimkonnale, kui võistluse lõpust on möödas rohkem kui 48h. Mõlemal juhul menetleb protesti ETL tehniline toimkond.

2021. a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 eurot, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

 

Võistlusrajad

 

Ujumine

Ujumine toimub Rummu karjääris. Ujumiskalipso on soovituslik, kuid võistlemine kalipsodes on keelatud, kui veetemperatuur on võistluspäeval 1 h enne starti 22,0°C või rohkem.

Võistlejatel tuleb ujuda vastavalt distantsile kas üks 150m ring, üks 375m ring, üks 1500m ring. 3. stardis on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi.

Ratas

Rattarajad kulgevad Rummu karjääri läheduses, peamiselt Haapsalu maanteel ning selle kõrvalteedel edasi-tagasi lõigul ning on võistlejatele suhteliselt kerge profiiliga. 1. ja 3. stardi puhul asub karistusala rattaraja lõpus, orienteeruvalt 1km enne vahetusala.

Jooks

Jooksurada kulgeb Rummu vangla aladel. 

Vahetusala

Vahetusala asub Rummu vangla aladel. Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad.

NB! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata võistlejaga kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi). Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

Vahetusala turvalisus

Vahetusala on piiratud aiaga. Peale võistlust peab võistleja varustusele järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse registratuuri. Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

 

Võistkondade teatevahetus

Võistkondade teatevahetus toimub vahetusalas selleks ettenähtud kohas ajavõtukiibi üleandmisega. Kalipsoga ujudes võtab ujuja selle seljast ja alles siis annab kiibi ratturile, kes seejärel liigub rattani ning alustab rattadistantsi. Rattasõidu lõpetades asetab võistleja ratta vahetusalasse ning viib ajavõtukiibi jooksjale, kes ootab ettenähtud kohas.

 

Toitlustamine

1. ja 3. stardi jooksudistantsil pakutakse võistlejatele vett ja isotoonilisi jooke. Kõikidel võistlustel pakutakse finišis vett ja isotoonilisi jooke.

 

Ajavõtt

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (70 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti lõpuaega.

 

Ajalimiidid

1. start (noored A ja B, harrastajad, juuniorid)


Ujumine + ratas + jooks: 1h 10min


2. start (lapsed C, D, E)


Ujumine + ratas + jooks: 35min


3. start (N/M 20 – 80+, võistkonnad)

Ujumine: 1h
Ujumine + ratas: 2h 45 min
Ujumine + ratas + jooks: 4h

 

Autasustamine

Esemelised auhinnad võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditavad) kõigile lõpetanutele. Võistkondade arvestuses autasustatakse kolme parimat mees-, nais- ja segavõistkonda. Auhinna saamiseks on kohustuslik osaleda autasustamisel. Juhul, kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

Meditsiiniline abi

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

 

Kaotatud ja leitud asjad

Leitud asjad kogutakse võistluspäevadel kokku võistluse registratuuri. Pärast võistlust palun saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@trismile.ee. Korraldaja hoiustab leitud asju 7 päeva peale võistluse lõppu.

 

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel

Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus.

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks võistluse kodulehel.