Viljandi Triatlon

Viljandi triatloni juhend

 

Toimumise aeg: 20. juuni 2021

Toimumiskoht: Viljandi järve ümbrus

Võistluse korraldajad: MTÜ Sportlik Eesti

www.trismile.ee info@trismile.ee

Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee

Peakohtunik: Maret Mets, tel: +372 525 9335, e-mail: maret@trismile.ee

 

Meie head toetajad: 

 

Distantsid

 

1. start:

0,375 km ujumist, 10 km ratast, 2,5 km jooksu (noored B, harrastajad)


2. start:

0,15 km ujumist, 4 km ratast, 1 km jooksu (lapsed C, D, E)


3. start:

0,75 km ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu (noored A, juuniorid, N/M 20 – 80+)

 

Viljandi Triatloni raames toimub Eesti karikavõistluste neljas etapp kõikidele vanuseklassidele (välja arvatud harrastajad).

Eesti Triatloni Liidu karikasarja üldjuhend 2021 

 

Ajakava

NB! Stardiprotseduurid täpsustatakse hiljemalt 2 nädalat enne võistlust.

Pühapäev, 20. juuni

8.00 

Võistluskeskus on avatud 

8.00-9.30 

1. start: Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine 

9.00-9.45 

Vahetusala avatud 1. start 

10.00 

1. START  (mehed B, mehed A, harrastajad) 

10.02 

1. START  (naised B, naised A, harrastajad) 

10.50-11.15 

Vahetusala avatud 1. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks 

10.00-11.30 

2. start: Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine 

11.15-11.45 

Vahetusala avatud 2. start 

12.00 

2. START (poisid C, D, E) 

12.02 

2. START (tüdrukud C, D, E) 

12.00-13.15

3. start: Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine

12.25-12.45 

Vahetusala avatud 2. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks 

12.45-13.30 

Vahetusala avatud 3. start 

13.00 

Autasustamine 1. ja 2. start 

13.45 

3. START (noored A, juuniorid, N/M 20 – 80+) 

15.15-16.00 

Vahetusala avatud 3. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks 

16.15 

Autasustamine 3. start 

 

Võistluslitsents

Viljandi Triatlonil on Eesti Triatloni Liidu litsents kohustuslik kõigile võistlejatele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, millega tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal, osalemisvõimalus karikaetapil ja karikasarja punktiarvestus.

Kehtiva hooajalitsentsi puudumisel on võimalik osta ühepäevane litsents Eesti Triatloni Liidult võistluskeskusest.

Lähem info litsentside kohta Eesti Triatloni Liidult info@triatlon.ee.

 

Vanusepiirangud

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid. Alaealistel on vajalik lapsevanema/eestkostja nõusolek.

 

Vanuseklassid

Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

1. start 0,375/10/2,5

Noored B: sündinud 2006-2007

Harrastajad: sündinud 2001 ja varem

2. start 0,15/4/1

Lapsed E: sündinud 2012-2013

Lapsed D: sündinud 2010-2011

Lapsed C: sündinud 2008-2009

3. start 0,75/20/5

Noored A: sündinud 2004-2005

Juuniorid: sündinud 2002-2003

N/M 20-24: sündinud 1997–2001
N/M 25-29: sündinud 1992–1996
N/M 30-34: sündinud 1987–1991
N/M 35-39: sündinud 1982–1986
N/M 40-44: sündinud 1977-1981
N/M 45-49: sündinud 1972-1976
N/M 50-54: sündinud 1967-1971
N/M 55-59: sündinud 1962-1966
N/M 60-64: sündinud 1957-1961
N/M 65-69: sündinud 1952-1956
N/M 70-74: sündinud 1947-1951
N/M 75-79: sündinud 1942-1946
N/M 80+ : sündinud 1941 ja varem

 

Registreerimine ja osavõtumaksud

Viljandi triatlonile saab registreerida internetis www.trismile.ee kuni 16. juunini 2021. Kohapeal registreerimine, ümberregistreerimine (10 eurot) ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses ajakavas märgitud aegadel.Kõikidele distantsidele väljastatakse stardimaterjale kuni 15 enne vastavat starti vahetusala sulgemist.  Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. Võistlejad peavad omama kehtivat triatloni litsentsi või ostma ühepäevase litsentsi Eesti Triatloni Liidult.

 

Osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja) on kohustatud registreerimisel nõustuma võistluse üldtingimuste ja vastutuse kokkuleppega. Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks. Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtumaksu ei tagastata.

 

Viljandi Triatloni osavõtumaks sisaldab:

 

  • professionaalset korraldust MTÜ Sportlik Eesti poolt
  • finišeerija medalit kõikides startides
  • diplomit (elektrooniliselt allalaaditav)

 

Viljandi Triatlon

Kuni 14.03.2021

15.03.2021-

23.05.2021

24.05.-16.06.2021

Kohapeal

1. start

(0,375+10+2,5)

 

25 EUR

30 EUR

35 EUR

45 EUR

2. start

(0,15+4+1)

 

5 EUR

 

5 EUR

10 EUR

15 EUR

3. start (0,75+20+5)

 

45 EUR

 

55 EUR

65 EUR

85 EUR

Juuniorid

30 EUR

30 EUR

30 EUR

85 EUR

Noored B

20 EUR

20 EUR

20 EUR

45 EUR

Noored A

20 EUR

20 EUR

20 EUR

85 EUR

 

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtumaksu arvutamisel.

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest ning nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 

Võistlusreeglid

Võistlustel kehtivad World Triathlon-i reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit). Registreerimisega aktsepteerib võistleja World Triathlon-i reegleid ja võistleja meelespead. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad. Osaleja järgib Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid.

Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks.
Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena

 

Infokoosolekud

Viljandi triatloni infokoosolekud toimuvad 10 minutit enne starti.

 

Tuulessõit

Tuulessõit on keelatud 1. ja 3. stardis.  

Tuulessõidutsoon võistlejate vahel on 10 m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa ajalise karistuse 1 min, mis tuleb rattaraja karistusalas ära kanda. Teistkordne tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise. 

Tuulessõit on lubatud 2. stardis.

Võistluse kohtunikud

Eesti Triatloni Liit ja MTÜ Sportlik Eesti

Võistluse vahekohus

Igal võistlusel on moodustatud 3-liikmeline protestikomisjon. 

Protest, mis puudutab teist võistlejat, varustust või kohtunikku, tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist. 

Protest, mis vaidlustab ajavõttu ja tulemust, tuleb esitada hiljemalt 24h peale mitteametlike tulemuste avaldamist. 

Protest, mis puudutab peakohtuniku otsust, tuleb esitada:  

  1. a) peakohtunikule hiljemalt 48h peale võistluse lõppu;
  2. b) ETL tehnilisele toimkonnale, kui võistluse lõpust on möödas rohkem kui 48h. Mõlemal juhul menetleb protesti ETL tehniline toimkond.
  1. a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 €, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

 

Võistlusrajad

 

Ujumine

Ujumine toimub Viljandi järves. Võistlejatel tuleb ujuda vastavalt distantsile kas üks 150m ring, üks 375m ring või üks 750m ring. Ujumiskalipso on soovituslik, kuid võistlemine kalipsodes on keelatud, kui veetemperatuur on võistluspäeval 1h enne starti 22,0°C või rohkem.

 

Ratas

Rattarada kulgeb Viljandi järve ümbruses, peamiselt maanteel. 1. ja 3. stardi puhul asub karistusala rattarajal.

 

Jooks

Jooksurada kulgeb Viljandi järve ning Viljandi linnastaadioni vahetus läheduses.

 

Vahetusala

Vahetusala asub Viljandi järve kaldal. Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad.

NB! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata võistlejaga kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi). Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

 

Vahetusala turvalisus

Vahetusala on piiratud aiaga. Peale võistlust peab võistleja varustusele järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse registratuuri. Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

 

Toitlustamine

3. stardi jooksudistantsil pakutakse võistlejatele vett ja isotoonilisi jooke.

Kõikidel võistlustel pakutakse finišis vett.

 

Ajavõtt

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (70 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti lõpuaega.

 

Ajalimiidid

1. start (noored B, harrastajad)

Ujumine + ratas + jooks: 1h 10min

2. start (lapsed C, D, E)

Ujumine + ratas + jooks: 35min

3. start (noored A, juuniorid, N/M 20 – 80+)

Ujumine + ratas + jooks: 2h

 

Autasustamine

Esemelised auhinnad võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditavad) kõigile lõpetanutele. Auhinna saamiseks on kohustuslik osaleda autasustamisel. Juhul, kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

Meditsiiniline abi

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

 

Kaotatud ja leitud asjad

Leitud asjad kogutakse võistluspäevadel kokku võistluse registratuuri. Pärast võistlust palun saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@trismile.ee. Korraldaja hoiustab leitud asju 7 päeva peale võistluse lõppu.

 

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel

Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus.

 

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks võistluse kodulehel.