Otepää Triatlon

Otepää triatloni juhend

 

Toimumise aeg: 25. juuli 2021

Toimumiskoht: Pühajärve rand, rannapark ja selle ümbrus  

Võistluse korraldajad: MTÜ Sportlik Eesti

www.trismile.ee info@trismile.ee

Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee

Peakohtunik: Maret Mets, tel: +372 525 9335, e-mail: maret@trismile.ee

 

Meie head toetajad: 

 

 

 

 

Distantsid

1. start:

 0,375 km ujumist, 10 km ratast, 2,5 km jooksu (noored A ja B, juuniorid, harrastajad) 

2. start:

0,15 km ujumist, 4 km ratast, 1 km jooksu (lapsed C, D, E) 

3. start:

1,5 km ujumist, 40 km ratast, 10 km jooksu (N/M 20 – 80+, võistkonnad) 

 

Otepää triatlon on CREO Eesti Triatloni karikasarja seitsmes etapp kõikidele vanuseklassidele (välja arvatud harrastajad). 

Toimuvad ka Baltimaade meistrivõistlused triatlonis.  

Eesti Triatloni Liidu karikasarja üldjuhend 2021 

 

Ajakava

NB! Stardiprotseduurid täpsustatakse hiljemalt 2 nädalat enne võistlust

 

Pühapäev, 25. juuli 

8.00 

Võistluskeskus on avatud 

8.00-13.30 

Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine (lõpetatakse 15  minutit enne vastava vahetusala sulgemist) 

9.00-9.45 

Vahetusala avatud 1. start 

10.00 

1. START (mehed A ja B, juuniorid) 

10.02 

1. START (naised A ja B, juuniorid) 

10.04 

1. START (harrastajad) 

10.50-11.15 

Vahetusala avatud 1. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks 

11.15-11.45 

Vahetusala avatud 2. start 

12.00 

2. START (poisid C, D, E) 

12.03 

2. START (tüdrukud C, D, E) 

12.25-12.55 

Vahetusala avatud 2. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks 

13.00 

Autasustamine 1. ja 2. start 

13.00-13.45 

Vahetusala avatud 3. start 

14.00 

3. START (eliit mehed) 

14.01 

3. START (eliit naised) 

14.04 

3. START (N/M 20 – 80+) 

14.06 

3. START (võistkonnad) 

16.45-18.15 

Vahetusala avatud 3. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks 

18.15 

Autasustamine 3. start 

 

Võistluslitsents 

Otepää triatlonil on Eesti Triatloni Liidu litsents kohustuslik kõigile individuaalvõistlejatele ja võistkondade ratturitele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, millega tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal, osalemisvõimalus Eesti Meistrivõistlustel ja karikasarja punktiarvestus. 

Kehtiva hooajalitsentsi puudumisel on võimalik osta ühepäevane litsents Eesti Triatloni Liidult võistluskeskusest. 

Lähem info litsentside kohta Eesti Triatloni Liidult info@triatlon.ee

 

Vanusepiirangud 

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid. Alaealistel on vajalik lapsevanema/eestkostja nõusolek. 

 

Vanuseklassid 

Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele. 

 

1. start 0,375/10/2,5 

Noored B: sündinud 2006-2007 

Noored A: sündinud 2004-2005 

Juuniorid: sündinud 2002-2003  

Harrastajad: sündinud 2001 ja varem 

 

2. start 0,15/4/1 

Lapsed E: sündinud 2012-2013 

Lapsed D: sündinud 2010-2011 

Lapsed C: sündinud 2008-2009 

 

3. start 1,5/40/10  

N/M 20-24: sündinud 1997–2001 
N/M 25-29: sündinud 1992–1996 
N/M 30-34: sündinud 1987–1991 
N/M 35-39: sündinud 1982–1986 
N/M 40-44: sündinud 1977-1981 
N/M 45-49: sündinud 1972-1976 
N/M 50-54: sündinud 1967-1971 
N/M 55-59: sündinud 1962-1966 
N/M 60-64: sündinud 1957-1961 
N/M 65-69: sündinud 1952-1956 
N/M 70-74: sündinud 1947-1951 
N/M 75-79: sündinud 1942-1946 
N/M 80+ : sündinud 1941 ja varem 

 

Võistkonnad: meeskonnad, naiskonnad, segavõistkonnad 

 

Registreerimine ja osavõtumaksud 

Otepää triatlonile saab registreerida internetis www.trismile.ee kuni 21. juulini 2021. Kohapeal registreerimine, ümberregistreerimine (10 eurot) ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses ajakavas märgitud aegadel. Kõikidele distantsidele väljastatakse stardimaterjale kuni 15 min enne vahetusala sulgemist. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. Võistlejad peavad omama kehtivat triatloni litsentsi või ostma ühepäevase litsentsi Eesti Triatloni Liidult. 

 

Osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja) on kohustatud registreerimisel nõustuma võistluse üldtingimuste ja vastutuse kokkuleppega. Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks. Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtumaksu ei tagastata. 

 

Otepää triatloni osavõtumaks sisaldab: 

 

- professionaalset korraldust MTÜ Sportlik Eesti poolt 

- finišeerija medalit kõikides startides 

- diplomit (elektrooniliselt allalaaditav) 

 

Otepää Triatlon 

Kuni  

14.03.2021 

15.03.-11.07.2021 

12.07.-21.07.2021 

Kohapeal 

1. start (0,375+10+2,5) 

25 EUR 

30 EUR 

35 EUR 

45 EUR 

2. start (0,15+4+1) 

5 EUR 

5 EUR 

10 EUR 

15 EUR 

3. start (1,5+40+10) 

55 EUR 

65 EUR 

75 EUR 

95 EUR 

3. start (1,5+40+10) VÕISTKONNAD 

90 EUR 

100 EUR 

110 EUR 

130 EUR 

Noored A ja B, Juuniorid 

20 

20 

20 

45 

 

 

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtumaksu arvutamisel. 

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest ning nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. 

 

Võistlusreeglid 

Võistlustel kehtivad World Triathlon-i reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit). Registreerimisega aktsepteerib võistleja World Triathlon-i reegleid ja võistleja meelespead. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad. Osaleja järgib Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid. 

Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingkontrollist  
keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena. 

 

Infokoosolekud 

Otepää triatloni infokoosolekud toimuvad 10 min enne vastavat starti stardialas. 

 

Tuulessõit  

Tuulessõit on lubatud 1. ja 2. stardis. Tuulessõiduga võistlustel on lubatud sõita naistel naiste ja meestel meeste tuules. 

 

1. stardis on on jalgratastele järgmised piirangud: 

Lubatud on kasutada ainult traditsioonilisi lenkse, mille juhtrauad on korgitud. 
Tempolenksude kasutamine ei ole lubatud. 
Ketasrattad ning lenksu küljes olevad joogipudelid ei ole lubatud. 
Jooksud peavad olema vähemalt 12 kodaraga ja mõlemal jooksul peab olema pidur. 

NB! Ratta vastavust reeglitele kontrollitakse varustuse toomisel vahetusalasse. 

Tuulessõit on keelatud 3. stardis. 

Tuulessõidutsoon võistlejate vahel on 10 m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa ajalise karistuse (3. stardis 2 min), mis tuleb rattaraja karistusalas ära kanda. Teistkordne tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise. 

 

Võistluse kohtunikud 

Eesti Triatloni Liit ja MTÜ Sportlik Eesti 

 

Võistluse vahekohus 

Protestid lahendab võistluse vahekohus, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni Liidu esindajast ja peakohtunikust. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval. 

Protest, mis puudutab teist võistlejat või varustust, tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist.  

Tulemusi võib vaidlustada hiljemalt 24h peale mitteametlike tulemuste avaldamist.  

Protest, mis puudutab peakohtuniku otsust, tuleb esitada:  

a) peakohtunikule hiljemalt 48 h peale võistluse lõppu;  

b) ETL tehnilisele toimkonnale, kui võistluse lõpust on möödas rohkem kui 48 h. Mõlemal juhul menetleb protesti ETL tehniline toimkond. 

 

2021. a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 €, mis tagastatakse protesti rahuldamisel. 

 

Võistlusrajad 

 

Start 

Stardiala asub Pühajärve rannas.  

 

Ujumine 

Ujumine toimub Pühajärves. Ujumiskalipso on soovituslik, kuid võistlemine kalipsodes on keelatud, kui veetemperatuur on võistluspäeval 1 h enne starti 22,0°C või rohkem.  

Võistlejatel tuleb ujuda vastavalt distantsile kas üks 150m ring, üks 375m ring või üks 1500m ring. 3. stardis on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi. 

 

Ratas 

Rattarajad kulgevad Pühajärve läheduses, peamiselt Poslovitsa-Pühajärve teel ning Otepää-Kääriku-Kurevere teel. 3. stardi puhul asub karistusala rattaraja lõpus, orienteeruvalt 100 m enne vahetusala. 

 

Jooks 

Jooksurada kulgeb Pühajärve rannapargis ning selle vahetus läheduses.  

 

Vahetusala 

Vahetusala asub Pühajärve aedlinnas asuval jalgpalliväljakul. Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad.  

NB! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata võistlejaga kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi). Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia. 

 

Vahetusala turvalisus 

Vahetusala on piiratud aiaga. Peale võistlust peab võistleja varustusele järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse registratuuri. Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud. 

 

Võistkondade teatevahetus 

Võistkondade teatevahetus toimub vahetusalas selleks ettenähtud kohas ajavõtukiibi üleandmisega. Kalipsoga ujudes võtab ujuja selle seljast ja alles siis annab kiibi ratturile, kes seejärel liigub rattani ning alustab rattadistantsi. Rattasõidu lõpetades asetab võistleja ratta vahetusalasse ning viib ajavõtukiibi jooksjale, kes ootab ettenähtud kohas. 

 

Toitlustamine 

1. ja 3. stardi jooksudistantsil pakutakse võistlejatele vett ja isotoonilisi jooke. Kõikidel võistlustel pakutakse finišis vett ja isotoonilisi jooke. 

 

Ajavõtt 

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (70 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti lõpuaega. 

 

Ajalimiidid 

1. start (noored A ja B, juuniorid, harrastajad) 

Ujumine + ratas + jooks: 1 h 10 min 


2. start (lapsed C, D, E) 

Ujumine + ratas + jooks: 35 min  


3. start (Eliit, N/M 20 – 80+, võistkonnad)  

Ujumine: 1h 
Ujumine + ratas: 2 h 45 min 
Ujumine + ratas + jooks: 4 h 

 

Autasustamine 

Esemelised auhinnad võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditavad) kõigile lõpetanutele. Võistkondade arvestuses autasustatakse kolme parimat mees-, nais- ja segavõistkonda. Auhinna saamiseks on kohustuslik osaleda autasustamisel. Juhul, kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu. 

 

Meditsiiniline abi 

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal. 

 

Kaotatud ja leitud asjad 

Leitud asjad kogutakse võistluspäevadel kokku võistluse registratuuri. Pärast võistlust palun saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@trismile.ee. Korraldaja hoiustab leitud asju 7 päeva peale võistluse lõppu.  

 

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel 

Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus. 

 

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks võistluse kodulehel.