Mamma IRONKIDS Tallinn

5. AUGUST 2022

Lennusadam, Tallinn

 

Võistluse korraldaja: MTÜ Sportlik Eesti, Tallinna linn
www.triatloniakadeemia.ee voistlused@triatloniakadeemia.ee

Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson
Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@tristore.ee

 

 

 

REGISTREERI KOHE

DISTANTSID

 • 1500 m jooksu (2007-2014)
 • 475m jooksu (2015 ja hiljem sündinud)

Pane tähele!
Osalejad peavad kandma võistluste korraldaja poolt stardimaterjalidega kaasa antud särki ning võistlusnumber peab olema kinnitatud rinnale.

 

RAJAKAARDID

 

1500m 475m

 

AJAKAVA

 

Reede, 05. august  
16.00-19.05 Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine (lõpetatakse 15 minutit enne vastavat starti)
18.00 START: U16 poisid ja tüdrukud - 1500m
18.10 START: U14 poisid ja tüdrukud - 1500m
18.20 START: U12 poisid - 1500m
18.30 START: U12 tüdrukud - 1500m
18.40 START: U10 poisid - 1500m
18.50 START: U10 tüdrukud - 1500m
19.00 START: 2015-2016 sündinud - 475m
19.10 START: 2017-2018 sündinud - 475m (lubatud koos vanematega)
19.20 START: 2019 ja nooremad - 475m (lubatud koos vanematega)
19.30 Mamma IRONKIDS Tallinn autasustamine

 

Vanusepiirangud

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid.

 

 

Vanuseklassid

Eraldi arvestus on poistele ja tüdrukutele.

 • U16: 2007-2008 sündinud
 • U14: 2009-2010 sündinud
 • U12: 2011-2012 sündinud
 • U10: 2013-2014 sündinud
 • 2015 ja hiljem sündinud

 

Registreerimine ja osavõtumaksud

Mamma IRONKIDS Tallinn võistlusele saab registreerida internetis https://iseteenindus.triatloniakadeemia.ee/et/registreeru/register kuni 3. augustini 2022 (k.a.). Kohapeal registreerimine ja materjalide väljastamine toimub 5. augustil kell 16.00-19.15!

Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks. Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtumaksu ei tagastata. 

 

Mamma IRONKIDS Tallinn osavõtumaks sisaldab:

 • professionaalset korraldust MTÜ Sportlik Eesti poolt
 • võistluste T-särki
 • finišeeruja medalit
 • finišeeruja auhind sponsoritelt
 • finiš Lennusadamas
 • ühele saatjale tasuta sissepääsu Lennusadamasse
 • diplomit (elektrooniliselt allalaaditav)

 

  Kuni 03.08.2022 Kohapeal
Mamma IRONKIDS Tallinn 15 € 25 €

 

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtumaksu arvutamisel.

Registreerudes kinnitab lapsevanem/eestkostja, et vastutab ise oma lapse/eestkostetava tervisliku seisundi eest ning nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 

Võistlusrajad

Jooksurajad kulgevad Lennusadama aladel ning lähedal asuvatel kõnniteedel. 

 

Toitlustamine

Finišis pakutakse võistlejatele vett.

 

Ajavõtt

Ajavõtukiibid asuvad võistleja rinnanumbri küljes. NB! 475m distantsil ajavõttu ei toimu!

 

Osalejate limiit

Mamma IRONKIDS Tallinn osalejate limiit kõikide startide peale kokku on 800.

 

Autasustamine

Esemelised auhinnad 1500m distantsi võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditavad) kõigile lõpetanutele. Auhinna saamiseks on kohustuslik osaleda autasustamisel. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

Meditsiiniline abi

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses võistluse ajal.

 

Kaotatud ja leitud asjad

Leitud asjad kogutakse võistluspäeval kokku võistluse infopunkti. Pärast võistlust palume saata päringud kaotatud asjade kohta e-mailile tallinn@ironman.com. Korraldaja hoiustab leitud asju 7 päeva peale võistluse lõppu.

 

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel

Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluste käigus.

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks võistluse kodulehel.