Language

Rocca al Mare IRONKIDS Tallinn

Rocca al Mare IRONDKIDS Tallinn

 

23. august 2024

Rocca al Mare keskus, Tallinn

 

Võistluse korraldaja:
MTÜ Triatloniakadeemia
www.triatloniakadeemia.ee

Peakorraldaja:
Ain-Alar Juhanson
Tel: +372 5333 8272
E-mail: ain@tristore.ee

 

 

 

REGISTREERI KOHE

DISTANTSID

   

1500 m jooksu (2009-2016)

450 m jooksu (2017 ja hiljem sündinud)

Osalejad peavad kandma võistluste korraldaja poolt stardimaterjalidega kaasa antud särki ning võistlusnumber peab olema kinnitatud rinnale.


 

 

 

AJAKAVA

 

23. august  
15.00 – 18.05 Stardimaterjalide väljastamine (lõpetatakse 15 min enne vastavat starti)
17.00 START: U16 ja U14 poisid 1500m
17.10 START: U16 ja U14 tüdrukud 1500m
17.20 START: U12 poisid 1500m
17.30 START: U12 tüdrukud 1500m  
17.40 START: U10 poisid 1. start 1500m
17.50 START: U10 poisid 2. start 1500m
18.00 START: U10 tüdrukud 1500m
18.10 START: 2017 sündinud poisid 450m (ajavõtuta, lubatud koos vanematega)
18.13 START: 2017 sündinud tüdrukud 450m (ajavõtuta, lubatud koos vanematega)
18.16 START: 2018 sündinud poisid 450m (ajavõtuta, lubatud koos vanematega)
18.19 START: 2018 sündinud tüdrukud 450m (ajavõtuta, lubatud koos vanematega)
18.22 START: 2019 sündinud poisid 450m (ajavõtuta, lubatud koos vanematega)
18.25 START: 2019 sündinud tüdrukud 450m (ajavõtuta, lubatud koos vanematega)
18.28 START: 2020 sündinud poisid 450m (ajavõtuta, lubatud koos vanematega)
18.31 START: 2020 sündinud tüdrukud 450m (ajavõtuta, lubatud koos vanematega)
18.34 START: 2021 ja hiljem sündinud poisid 450m (ajavõtuta, lubatud koos vanematega)
18.37 START: 2021 ja hiljem sündinud tüdrukud 450m (ajavõtuta, lubatud koos vanematega)
18.30 Rocca al Mare IRONKIDS Tallinn autasustamine

 

Vanusepiirangud

 

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid.

 

Vanuseklassid

 

Eraldi arvestus on poistele ja tüdrukutele.

U16: 2009-2010 sündinud

U14: 2011-2012 sündinud

U12: 2013-2014 sündinud

U10: 2015-2016 sündinud

2017 ja hiljem sündinud

 

Registreerimine ja osavõtumaksud

 

Rocca al Mare IRONKIDS Tallinn võistlusele saab registreerida internetis https://iseteenindus.triatloniakadeemia.ee/et/registreeru/register kuni 20. augustini 2024 (k.a.). Kohapeal registreerimine ja materjalide väljastamine toimub 23. augustil kell 15.00-18.05!

 

Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks. Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtumaksu ei tagastata.

 

Rocca al Mare IRONKIDS Tallinn osavõtumaks sisaldab:

• professionaalset korraldust MTÜ Sportlik Eesti poolt

• võistluste T-särki

• finišeeruja medalit

• finišeeruja auhind sponsoritelt

• diplomit (elektrooniliselt allalaaditav)

Kuni 20.08.2024 - 15 EUR

Kohapeal - 25 EUR

 

 

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Osavõtumaksu suuruse arvutamise aluseks on tasumise aeg, mitte registreerimise aeg.

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest, nõustub võistluste üldtingimustega ja nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 

 

Toitlustamine

 

Finišis pakutakse võistlejatele vett.

 

 

Ajavõtt

 

Ajavõtukiibid asuvad osaleja rinnanumbri küljes. NB! 450m distantsil ajavõttu ei toimu!

 

 

Osalejate limiit

 

Rocca al Mare IRONKIDS Tallinn osalejate limiit kõikide startide peale kokku on 1300 osalejat.

 

 

Autasustamine

 

Esemelised auhinnad 1500m distantsi võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditavad) kõigile lõpetanutele. Auhinna saamiseks on kohustuslik osaleda autasustamisel. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

 

Meditsiiniline teenindamine

 

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses võistluse ajal.

 

 

Kaotatud ja leitud asjad

 

Leitud asjad kogutakse võistluspäeval kokku võistluse infopunkti. Pärast võistlust palume saata päringud kaotatud asjade kohta e-mailile tallinn@ironman.com. Korraldaja hoiustab leitud asju 7 päeva peale võistluse lõppu.

 

 

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel

 

Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus.

 

 

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks võistluse kodulehel.

Küsimuste ja muredega pöörduda võistluste infopunkti.