Language

Järva-Jaani triatlon

Alexela Eesti Triatloni karikasarja teine etapp

 

2. JUUNI 2024

Järva-Jaani, Järva-Jaani järv ja selle ümbrus

 

Võistluse korraldajad:
MTÜ Triatloniakadeemia, Järva-Jaani vald
www.triatloniakadeemia.ee

Peakorraldaja:
MTÜ Triatloniakadeemia
Tel: +372 5259 335
E-mail: voistlused@triatloniakadeemia.ee

Peakohtunik: Ander Markus Kroon

Tel: +372 58509444 

E-mail: andermarkuskroon@gmail.com  

 

 

 

REGISTREERI KOHE

DISTANTSID

   

1. START: 0,375 km ujumist, 10 km ratast, 2,5 km jooksu (noored B)

2. START: 0,15 km ujumist, 4 km ratast, 1 km jooksu (Lapsed C, D)

3. START: 0,05 km ujumist, 0.5 km jooksu (lapsed E)

4. START: 0,75 km ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu (noored A, juuniorid, N/M 20 – 80+)


 

2024 Alexela Eesti Triatloni karikasarja üldjuhend

World Triathlon võistlusreeglid

 

RAJAKAARDID

 

1. Start 2. start 3. start 4. start Võistluskeskus Otsetulemused

 

 

 

 

 

AJAKAVA

 

Pühapäev, 2. juuni  
10:00 Võistluskeskus on avatud
10.00-15.30 Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine (lõpetatakse 15 minutit enne vastava stardi vahetusala sulgemist)
11.15-11.45 Vahetusala avatud 1. start
11.50 1. stardi infokoosolek stardialas
12.00 1. START (noored B poisid)  
12.02 1. START (noored B tüdrukud)
12.50-13.15 Vahetusala avatud 1. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
13.15-13.45 Vahetusala avatud 2. start
13.50 2. stardi infokoosolek stardialas
14.00 2. START (lapsed D, C poisid)
14.02 2. START (lapsed D, C tüdrukud)
14.20-14.35 Vahetusala (rannaalal) avatud 3. start
14.25-14.45 Vahetusala avatud 2. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
14.35 3. stardi infokoosolek stardialas
14.40 3. START (lapsed E)
14.45-15.45 Vahetusala avatud 4. start
15.00 Autasustamine 1. ja 2. start
15.50 4. stardi infokoosolek stardialas
16.00 4. START (noored A, juuniorid, N/M 20 – 80+)
17.30-18.10 Vahetusala avatud 4. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
18.15 Autasustamine 4. start

 

Võistluslitsents

 

Võistlustel saavad osaleda sportlased, kellel on ET-i poolt väljastatud litsents (va lapsed E vanuseklass ja võistkonnad).

Kehtiva hooajalitsentsi puudumisel on võimalik osta hooaja või ühepäevane litsents Eesti Triatlonilt iseteeninduskeskkonnast aadressil iseteenindus.triatlon.ee

Vanuseklassid

 

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanuseklassi võistlejad. Alaealistel on vajalik lapsevanema/eestkostja nõusolek.

Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

 

1. start: 0,375/10/2,5

Noored B: sündinud 2009-2010

 

2. start: 0,15/4/1

Lapsed D: sündinud 2013-2014

Lapsed C: sündinud 2011-2012

 

3. start: 0,05/0,5

Lapsed E: sündinud 2015-2016

 

4. start: 0,75/20/5

Noored A: sündinud 2007-2008

Juuniorid: sündinud 2005-2006

N/M 20-24: sündinud 2000–2004

N/M 25-29: sündinud 1995–1999

N/M 30-34: sündinud 1990–1994

N/M 35-39: sündinud 1985–1989

N/M 40-44: sündinud 1980-1984

N/M 45-49: sündinud 1975-1979

N/M 50-54: sündinud 1970-1974

N/M 55-59: sündinud 1965-1969

N/M 60-64: sündinud 1960-1964

N/M 65-69: sündinud 1955-1959

N/M 70-74: sündinud 1950-1954

N/M 75-79: sündinud 1945-1949

N/M 80+ : sündinud 1944 ja varem

 

Registreerimine

 

Järva-Jaani triatlonile saab registreerida internetis www.triatloniakadeemia.ee kuni 29. maini 2024. Ümberregistreerimine on võimalik lisatasu (10 eurot) eest iseteeninduskeskkonnas kuni 29. maini 2024. Kohapeal toimub registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine võistluskeskuses ajakavas märgitud aegadel. Kõikidele distantsidele väljastatakse stardimaterjale kuni 15 min enne vastava stardi vahetusala sulgemist. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. Võistlejad (va lapsed E klass) peavad omama kehtivat triatloni hooaja litsentsi või ostma ühepäevase litsentsi Eesti Triatlonilt.

 

Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks. Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtumaksu ei tagastata.

 

Järva-Jaani triatloni osavõtumaks sisaldab:

- professionaalset korraldust MTÜ Triatloniakadeemia poolt

- distantsi lõpetanule finišeerija medali

- diplomit (elektrooniliselt allalaaditav)

 

Järva-Jaani Triatlon Kuni 04.02.2024 05.02.-25.02.2024 26.02.-28.04.2024 29.04.-29.05.2024 Kohapeal
1. start (0,375+10+2,5) (noored B) 25 € 25 € 25 € 25 € 40 €
2. start (0,15+4+1) (lapsed D, C) 10 € 12 € 12 € 15 € 20 €
3. start (0,05+0,5)(lapsed E) 5 € 7 € 7 € 7 € 10 €
4. start (0,75+20+5)(noored A) 25 € 25 € 25 € 25 € 40 €
4. start (0,75+20+5)(juuniorid) 35 € 35 € 35 € 35 € 50 €
4. start (0,75+20+5)(N/M 20-80+) 59 € 69 € 79 € 89 € 110 €

 

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Osavõtumaksu suuruse arvutamise aluseks on tasumise aeg, mitte registreerimise aeg.

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest, nõustub võistluste üldtingimustega ja nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 

 

Võistlusreeglid

 

Võistlustel kehtivad World Triathlon reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit) Võistlusele registreerumisega kohustub võistleja aktsepteerima World Triathlon reegleid, kinni pidama kehtivatest Eesti liikluseeskirjadest ja järgima Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid.

Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena.

 

 

Infokoosolekud

 

Järva-Jaani triatloni infokoosolekud toimuvad 10 min enne vastavat starti stardialas, lapsed E klassil 5 min enne starti stardialas.

 

 

Tuulessõit

 

Tuulessõit on lubatud 1. ja 2. stardis. Tuulessõiduga võistlustel on lubatud sõita naistel ainult naiste ja meestel ainult meeste tuules.

 

1. ja 2. stardis on jalgratastele järgmised piirangud:

- Lubatud on kasutada ainult traditsioonilisi lenkse, mille juhtrauad on korgitud.

- Tempolenksude kasutamine ei ole lubatud.

- Ketasrattad ning lenksu küljes olevad joogipudelid ei ole lubatud.

- Jooksud peavad olema vähemalt 12 kodaraga ja mõlemal jooksul peab olema pidur.

 

Tuulessõit on keelatud 4. stardis.

Tuulessõidutsoon võistlejate vahel on 10 m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa ajalise karistuse 1 min, mis tuleb rattaraja karistusalas ära kanda. Teistkordne tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise.

NB! Ratta vastavust reeglitele kontrollitakse varustuse toomisel vahetusalasse.

 

 

Võistluse kohtunikud

 

Võistlusel kontrollivad reeglitest kinnipidamist Eesti Triatloni kohtunikud.

 

 

Võistluse žürii

 

Protestid lahendab võistluse žürii, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni juhatuse esindajast ja Eesti Triatloni tehnilise toimkonna esindajast. Žürii täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.

Protesti esitamise soovist tuleb teavitada peakohtunikku hiljemalt 15 minutit peale vastava distantsi viimase võistleja finišeerimist.

Hilisemad protestid (koos protestitasu maksekorraldusega Eesti Triatloni arveldusarvele) saab esitada 7 päeva jooksul Eesti Triatloni tehnilisele toimkonnale.

Protestitasu suurus on 50 €, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

NB! Tuulessõidu eest antud karistusi ei ole võimalik protestida!

 

 

Võistlusrajad

 

Ujumine

1., 2. ja 3. start toimuvad kaldalt ühisstardina. 4. start on jooksev start. Ujumine toimub Järva-Jaani järves. Võistlejatel tuleb kõikides startides ujuda 1 ring.

Kalipso kasutamine on lubatud, kui veetemperatuur on 21,9ºC või vähem (alates 60-64 vanuseklassist kuni vanimani 24,5º C või vähem). Kui veetemperatuur on 15,9ºC või vähem, on kalipso kandmine kohustuslik. Ametlik veetemperatuur mõõdetakse 1 h enne starti.

Ujudes on kohustuslik kanda ujumismütsi. Eelistatult kannab osaleja kodust kaasa võetud ujumismütsi, kuid ujumismütsi puudumisel saab selle korraldajatelt.

 

Ratas

Rattarada kulgeb Järva-Jaanis ja seda ümbritsevatel teedel. Karistusala asub rattaraja lõpus vahetult enne vahetusala.

 

Jooks

Jooksurada kulgeb Järva-Jaani järve ümbruses.

 

Vahetusala

Vahetusala asub Järva-Jaani järve ääres. Vahetusalasse pääseb võistleja ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad.

NB! Oma varustuse toob ja viib võistleja ise, vahetusalasse ei lubata võistlejaga kaasa mitte kedagi. Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

Vahetusala on piiratud aiaga. Peale võistlust peab võistleja varustusele järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse registratuuri. Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

 

 

Toitlustamine

 

1. stardi jooksudistantsil pakutakse võistlejatele vett. 4. stardi jooksudistantsil pakutakse võistlejatele vett ja isotoonilisi jooke.

Kõikidel võistlustel pakutakse finišis vett.

 

 

Ajavõtt

 

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse võistlejale arve (70 eurot). Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti võistluse finišiaega.

3. stardis ajavõttu ei toimu.

 

 

Ajalimiidid

 

1. start (noored B) ujumine + ratas + jooks: kokku 1 h 10 min

2. start (lapsed D, C) ujumine + ratas + jooks: kokku 35 min

3. start (lapsed E) Ajavõttu ei ole

4. start (noored A, juuniorid, N/M 20 – 80+) ujumine + ratas + jooks: kokku 2 h

 

 

Autasustamine

 

Esemelised auhinnad 1. 2. ja 4. stardi võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditavad) kõigile lõpetanutele. Auhinna saamiseks on kohustuslik osaleda autasustamisel. Juhul, kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

 

Meditsiiniline teenindamine

 

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

 

 

Parkimine

 

Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus.

 

 

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks võistluse kodulehel.