Language

Otepää Teatetriatlon

 

Eesti Triatloni meistrivõistlused teatetriatlonis

 

28. JUULI 2024

Otepää aedlinna staadion, Pühajärv ja selle ümbrus

 

Võistluse korraldajad:
MTÜ Triatloniakadeemia, Otepää linn
www.triatloniakadeemia.ee

Peakorraldaja:
MTÜ Triatloniakadeemia
Tel: +372 +372 5907 4335
E-mail: voistlused@triatloniakadeemia.ee

Peakohtunik: Eero Raudsepp
E-mail: eeroraudsepp@gmail.com

 

 

 

REGISTREERI KOHE

 

 

 

 

AJAKAVA

 

Pühapäev, 28. juuli  
8.00 Võistluskeskus on avatud
8.00-9.30 Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine
9.15-9.45 Vahetusala avatud
9.50 Infokoosolek stardialas
10.00 START  
12.00-12.45 Vahetusala avatud võistlejatele varustuse äraviimiseks (orienteeruv aeg)
13.00 Autasustamine

 

Võistluslitsents

 

Võistlustel saavad osaleda sportlased, kellel on ET-i poolt väljastatud litsents.

Litsents on kohustuslik igal tiimiliikmel (va vabaklassi võistlejad)

Kehtiva hooajalitsentsi puudumisel on võimalik osta hooaja või ühepäevane litsents Eesti Triatlonilt iseteeninduskeskkonnast aadressil iseteenindus.triatlon.ee

 

Vanuseklassid

 

Starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanuseklassi võistlejad. Alaealistel on vajalik lapsevanema/eestkostja nõusolek. Iga tiimiliige võib läbida võistlusdistantsi ühe korra.

Teatetriatloni Eesti MV arvestuses osalevad 3-liikmelised noorte, põhiklassi ja masterst 135 klassi võistkonnad, mille liikmetest vähemalt üks on naine ja mille kõik kolm liiget:

 

• on Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad Eesti kodakondsuseta isikud kuni juunioride vanuseklassini (kaasa arvatud).

• omavad ühe ja sama klubi ET litsentsi, välja arvatud masters 135 vanuseklassis.

 

Noored: Noored B, A, juuniorid: sündinud 2005-2010

Põhiklass: N/M 20-80+: sündinud 2004 ja varem

Masters 135: Võistlejate koguvanus vähemalt 135 aastat

Vabaklass: (osalevad väljaspool EMV arvestust ja ei pea omama ET litsentsi) N/M: sündinud 2010 ja varem

 

Registreerimine

 

Otepää triatlonile saab registreerida internetis www.triatloniakadeemia.ee kuni 24. juulini 2024. Ümberregistreerimine on võimalik lisatasu (10 eurot) eest iseteeninduskeskkonnas kuni 24. juulini 2024. Kohapeal toimub registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine võistluskeskuses ajakavas märgitud aegadel. Kõikidele distantsidele väljastatakse stardimaterjale kuni 15 min enne vastava stardi vahetusala sulgemist. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. Võistlejad (va vabaklass) peavad omama kehtivat triatloni hooaja litsentsi või ostma ühepäevase litsentsi Eesti Triatlonilt.

 

Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks. Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtumaksu ei tagastata.

 

Otepää triatloni osavõtumaks sisaldab:

- professionaalset korraldust MTÜ Triatloniakadeemia poolt

- diplomit (elektrooniliselt allalaaditav)

 

Otepää Triatlon Kuni 04.02.2024 05.02.-25.02.2024 26.02.-23.06.2024 24.06.-24.07.2024 Kohapeal
Noored 60 € 65 € 70 € 75 € 105 €
Põhiklass, Masters 135+, Vabaklass 90 € 95 € 100 € 105 € 135 €

 

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Osavõtumaksu suuruse arvutamise aluseks on tasumise aeg, mitte registreerimise aeg.

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest, nõustub võistluste üldtingimustega ja nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 

 

Võistlusreeglid

 

Võistlustel kehtivad World Triathlon reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit) Võistlusele registreerumisega kohustub võistleja aktsepteerima World Triathlon reegleid, kinni pidama kehtivatest Eesti liikluseeskirjadest ja järgima Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid.

Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena.

 

 

Infokoosolek

 

Otepää teatetriatloni infokoosolek toimub 10 min enne starti stardialas.

 

 

Tuulessõit

 

Tuulessõit on lubatud.

 

Jalgratastele järgmised piirangud:

- Lubatud on kasutada ainult traditsioonilisi lenkse, mille juhtrauad on korgitud.

- Tempolenksude kasutamine ei ole lubatud.

- Ketasrattad ning lenksu küljes olevad joogipudelid ei ole lubatud.

- Jooksud peavad olema vähemalt 12 kodaraga ja mõlemal jooksul peab olema pidur.

 

NB! Ratta vastavust reeglitele kontrollitakse varustuse toomisel vahetusalasse.

 

 

Võistluse kohtunikud

 

Võistlusel kontrollivad reeglitest kinnipidamist Eesti Triatloni kohtunikud.

 

 

Võistluse žürii

 

Protestid lahendab võistluse žürii, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni juhatuse esindajast ja Eesti Triatloni tehnilise toimkonna esindajast. Žürii täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.

Protesti esitamise soovist tuleb teavitada peakohtunikku hiljemalt 15 minutit peale vastava distantsi viimase võistleja finišeerimist.

Hilisemad protestid (koos protestitasu maksekorraldusega Eesti Triatloni arveldusarvele) saab esitada 7 päeva jooksul Eesti Triatloni tehnilisele toimkonnale.

Protestitasu suurus on 50 €, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

 

 

Võistlusrajad

 

Ujumine

Esimesel vahetusel on veest start, teisel ja kolmandal pontoonilt.

Ujumine toimub Pühajärves. Võistlejatel tuleb ujuda 1 ring.

Kalipso kasutamine on lubatud, kui veetemperatuur on 21,9ºC või vähem. Kui veetemperatuur on 15,9ºC või vähem, on kalipso kandmine kohustuslik. Ametlik veetemperatuur mõõdetakse 1 h enne starti.

Ujudes on kohustuslik kanda ujumismütsi. Eelistatult kannab osaleja kodust kaasa võetud ujumismütsi, kuid ujumismütsi puudumisel saab selle korraldajatelt.

 

Ratas

Rattarada kulgeb Otepää aedlinnas ja seda ümbritsevatel teedel.

 

Jooks

Jooksurada kulgeb Pühajärve ümbruses.

 

Vahetusala

Vahetusala asub Aedlinna staadionil. Vahetusalasse pääseb võistleja ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad.

NB! Oma varustuse toob ja viib võistleja ise, vahetusalasse ei lubata võistlejaga kaasa mitte kedagi. Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

Vahetusala on piiratud aiaga. Peale võistlust peab võistleja varustusele järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse registratuuri. Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

 

 

Võistkonnaliikmete teatevahetus

 

Võistkondade teatevahetus toimub rannaalal selleks ettenähtud kohas käeplaksuga.

 

 

Toitlustamine

 

Jooksudistantsil pakutakse võistlejatele vett ja isotoonilisi jooke.

Finišis pakutakse vett.

 

 

Ajavõtt

 

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse võistlejale arve (70 eurot). Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti võistluse finišiaega.

 

 

 

Ajalimiidid

 

Ujumine + ratas + jooks: kokku 3h

 

 

Autasustamine

 

Esemelised auhinnad võistlusklasside kolmele paremale tiimile, diplomid (elektrooniliselt allalaaditavad) kõigile lõpetanutele. Eesti MV-l autasustatakse kõikides vanuseklassides kolme paremat Eesti meistrivõistluste arvestuses võistlevat tiimi Eesti MV kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga. Auhinna saamiseks on kohustuslik osaleda autasustamisel. Juhul, kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

 

Meditsiiniline teenindamine

 

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

 

 

Parkimine

 

Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus.

 

 

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks võistluse kodulehel.