Language

PAIDE TRIATLON

5. JUUNI 2022

PAIDE TEHISJÄRV JA SELLE ÜMBRUS

 

Võistluse korraldaja: MTÜ Triatloniakadeemia, Paide linn, Järvamaa Omavalitsuste Liit
www.triatloniakadeemia.ee voistlused@triatloniakadeemia.ee

Peakorraldaja: Kirke Piiskoppel
Tel: +372 5850 3370, E-mail: kirke@triatloniakadeemia.ee

Peakohtunik: Eero Raudsepp
Tel: +372 5647 3479, E-mail: eero.raudsepp@triatlon.ee 

 

 

 

REGISTREERI KOHE

DISTANTSID

   

1. START: 0,375 km ujumist, 10 km ratast, 2,5 km jooksu (Noored B, noored A, juuniorid) 

2. START: 0,15 km ujumist, 4 km ratast, 1.1 km jooksu (Lapsed C, D, E)

3. START: 0,75 km ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu (N/M 20 – 80+)


Paide triatloni raames toimub Eesti Triatloni karikavõistluste teine etapp kõikidele vanuseklassidele.

 

Eesti Triatloni karikasarja üldjuhend 2022

 

RAJAKAARDID

 

1. Start 2. start 3. start

 

Meie toetajad: 

 

 

AJAKAVA

 

Pühapäev, 5. juuni  
08:00 Võistluskeskus on avatud
8.00-13.30 Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine (lõpetatakse 15 minutit enne vastava vahetusala sulgemist)
9.15-9.45 Vahetusala avatud 1. start
10.00 1. START (mehed B, A, juuniorid)
10.02 1. START (naised B, A, juuniorid)
10.50-11.15 Vahetusala avatud 1. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
11.15-11.45 Vahetusala avatud 2. start
12.00 2. START (poisid C, D, E)
12.02 2. START (tüdrukud C, D, E)
12.25-12.45 Vahetusala avatud 2. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
13.00 Autasustamine 1. ja 2. start
12.45-13.45 Vahetusala avatud 3. start
14.00 3. START (N/M 20 – 80+)
15.30-16.10 Vahetusala avatud 3. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
16.15 Autasustamine 3. start

 

Võistluslitsents

 

Paide triatlonil on Eesti Triatloni litsents kohustuslik kõigile võistlejatele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, millega tagatakse litsentseeritud võistlejatele võistluse ajal kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral, osalemisvõimalus karikaetapil ja karikasarja punktiarvestus. Kehtiva hooajalitsentsi puudumisel on võimalik osta ühepäevane litsents Eesti Triatlonilt võistluskeskusest. Lähem info litsentside kohta Eesti Triatlonilt info@triatlon.ee.

 

Vanusepiirangud

 

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid. Alaealistel on vajalik lapsevanema/eestkostja nõusolek.

 

 

Vanuseklassid

 

Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

 

1. start 0,375/10/2,5

Noored B: sündinud 2007-2008

Noored A: sündinud 2005-2006

Juuniorid: sündinud 2003-2004

 

2. start 0,15/4/1.1

Lapsed E: sündinud 2013-2014

Lapsed D: sündinud 2011-2012

Lapsed C: sündinud 2009-2010

 

3. start 0,75/20/5

N/M 20-24: sündinud 1998–2002

N/M 25-29: sündinud 1993–1997

N/M 30-34: sündinud 1988–1992

N/M 35-39: sündinud 1983–1987

N/M 40-44: sündinud 1978-1982

N/M 45-49: sündinud 1973-1977

N/M 50-54: sündinud 1968-1972

N/M 55-59: sündinud 1963-1967

N/M 60-64: sündinud 1958-1962

N/M 65-69: sündinud 1953-1957

N/M 70-74: sündinud 1948-1952

N/M 75-79: sündinud 1943-1947

N/M 80+ : sündinud 1942 ja varem

 

Registreerimine ja osavõtumaksud

 

Paide triatlonile saab registreerida internetis www.triatloniakadeemia.ee kuni 1. juunini 2022. Kohapeal registreerimine, ümberregistreerimine (10 eurot) ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses ajakavas märgitud aegadel. Kõikidele distantsidele väljastatakse stardimaterjale kuni 15 min enne vastava stardi vahetusala sulgemist. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. Võistlejad peavad omama kehtivat triatloni litsentsi või ostma ühepäevase litsentsi Eesti Triatlonilt.

 

Osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja) on kohustatud registreerimisel nõustuma võistluse üldtingimuste ja vastutuse kokkuleppega. Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks. Sündmuse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtumaksu ei tagastata.

 

Paide triatloni osavõtumaks sisaldab:

- professionaalset korraldust MTÜ Triatloniakadeemia poolt

- finišeerija medalit kõikides startides

- diplomit (elektrooniliselt allalaaditav)

 

Paide Triatloni osavõtumaksud Kuni 17.04.2022 18.04.-08.05.2022 09.05.-1.06.2022 Kohapeal
1. start (0,375+10+2,5) 20 € 20 € 20 € 45 €
2. start (0,15+4+1.1) 7 € 7 € 10 € 15 €
3. start (0,75+20+5) 49 € 59 € 69 € 89 €

 

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtumaksu arvutamisel.

Registreerudes kinnitab osaleja (alaealise puhul lapsevanem/eestkostja), et vastutab ise oma (lapse/eestkostetava) tervisliku seisundi eest ning nõustub, et korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 

 

Võistlusreeglid

 

Võistlustel kehtivad World Triathlon reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit) Registreerimisega aktsepteerib võistleja World Triathlon reegleid. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad. Osaleja järgib Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid. Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena.

 

 

Infokoosolekud

 

Paide triatloni infokoosolekud toimuvad 10 min enne vastavat starti stardialas.

 

 

Tuulessõit

 

Tuulessõit on lubatud 1. ja 2. stardis. Tuulessõiduga võistlustel on lubatud sõita naistel ainult naiste ja meestel ainult meeste tuules.

 

1. ja 2. stardis on jalgratastele järgmised piirangud:

- Lubatud on kasutada ainult traditsioonilisi lenkse, mille juhtrauad on korgitud.

- Tempolenksude kasutamine ei ole lubatud.

- Ketasrattad ning lenksu küljes olevad joogipudelid ei ole lubatud.

- Jooksud peavad olema vähemalt 12 kodaraga ja mõlemal jooksul peab olema pidur.

 

Tuulessõit on keelatud 3. stardis.

Tuulessõidutsoon võistlejate vahel on 10 m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa ajalise karistuse 1 min, mis tuleb rattaraja karistusalas ära kanda. Teistkordne tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise.

NB! Ratta vastavust reeglitele kontrollitakse varustuse toomisel vahetusalasse.

 

 

Võistluse kohtunikud

 

Võistlusel kontrollivad reeglitest kinnipidamist Eesti Triatloni kohtunikud.

 

 

Võistluse vahekohus

 

Protestid lahendab võistluse vahekohus, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni juhatuse esindajast ja Eesti Triatloni tehnilise toimkonna esindajast. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval. Protesti esitamise soovist tuleb teavitada peakohtunikku hiljemalt 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist.

Pärast võistlust tuleb protestid esitada menetlemiseks ET tehnilisele toimkonnale.

NB! Tuulessõidu eest antud karistusi ei ole võimalik protestida!

2022. a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 eurot, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

 

 

Võistlusrajad

 

Ujumine

1. ja 2. start toimuvad kaldalt ühisstardina. 3. start on jooksev start. Ujumine toimub Paide tehisjärves. Võistlejatel tuleb ujuda 1. ja 2. stardis 1 ring ning 3. stardis 2 ringi.

Ujumiskalipso on soovituslik, kuid võistlemine kalipsodes on keelatud, kui veetemperatuur on võistluspäeval 1 h enne starti 22,0°C või rohkem (60- 80+ vanusegruppidele vastavalt 24,6°C ja rohkem).

 

Ratas

Rattarada kulgeb Paides ja seda ümbritsevatel teedel.

Karistusala asub rattaraja lõpus vahetult enne vahetusala.

 

Jooks

Jooksurada kulgeb Paide tehisjärve ümbruses.

 

Vahetusala

Vahetusala asub Paide tehisjärve kaldal. Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad.

NB! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata võistlejaga kaasa mitte kedagi. Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

 

Vahetusala turvalisus

Vahetusala on piiratud aiaga. Peale võistlust peab võistleja varustusele järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse registratuuri. Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

 

 

Toitlustamine

 

Igas stardis on joogipunkt (I ja II stardis vesi; III stardis vesi ja spordijook). 3. stardi jooksudistantsil pakutakse võistlejatele vett ja isotoonilisi jooke. Kõikidel võistlustel pakutakse finišis vett. 

 

 

Ajavõtt

 

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (70 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti võistluse finišiaega.

 

 

Ajalimiidid

 

1. start (noored B, noored A, juuniorid) - Ujumine + ratas + jooks: kokku 1 h 10 min

2. start (lapsed C, D, E) - Ujumine + ratas + jooks: kokku 35 min

3. start (N/M 20 – 80+) - Ujumine + ratas + jooks: kokku 2 h

 

 

Autasustamine

 

Esemelised auhinnad võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditavad) kõigile lõpetanutele. Auhinna saamiseks on kohustuslik osaleda autasustamisel. Juhul, kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

 

Meditsiiniline teenindamine

 

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

 

 

Kaotatud ja leitud asjad

 

Leitud asjad kogutakse võistluspäevadel kokku võistluse registratuuri. Pärast võistlust palun saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: voistlused@triatloniakadeemia.ee
Korraldaja hoiustab leitud asju 7 päeva peale võistluse lõppu.

 

 

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel

 

Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus.

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks võistluse kodulehel.